top of page

Néhány gondolat a hazai kémiai biztonsági szabályozásokról

 

 

 

Jogi alapok

A vegyi anyagok kémiai biztonságára vonatkozó hazai szabályozások a szokásos hierarchia szerint épülnek fel: törvények - kormányrendeletek - miniszteri rendeletek. Van egy általános kémiai biztonsági törvényünk XXV/2000 tv. de ez egyre jobban kiürül, ahogy a REACH és a CLP átveszi az általános szabályozást. Vonatkozik ez a csatlakozó 44/2000 EüM rendeletre is. A másik általános alaptörvény a munkavédelmi törvény. Ehhez (és a Kbt-hez is) csatlakozik a munkahelyi kémiai biztonságot szabályozó 25/2000 EüM-SzCsM rendelet.

Speciális felhasználási területekre, gyógyszer, növényvédőszer, kozmetikum, biocid, speciális, szektorszabályozások vonatkoznak. Ezek közül néhányat én is tárgyalok, ahogy a linkek mutatják.

A fenti linkek alatt néhány speciális témával foglalkozom. A megfelelő allapokon a fenti linkeket megismétlem, hogy körbe lehessen járni a témákat.

bottom of page