top of page

Saját családom családfája

 

A családfákat a Genopro programmal tároltam és a Genopro oldalára töltöttem fel. Itt megnézhetőek.

Ha neveket keresünk, a kis bábura, ha családfákat, akkor a zöld fácskára kell a bal felső sarokban kattintani. Rengeteg külön "oldal" van már az azonos nevű rokonok, az Asbóthok, Peterdy-ek, Schödl-ek, Heftiek, Drimuch-ok, Vajdák, Nagyok, Újváriak, Szabók, Gouth-ok, Pavlikok, Putnokyak, Daraghyak, Zomboryak, Virághalmyak, Ecssődiek és Thi(e)rringek bemutatására. Látszik ebből, hogy egyre szélesebb és szélesebb körben foglalkoztam a rokonság felmenőivel. Itt két "taktikát" követettem. Bizonyos családoknál a teljességre törekedtem: minden Asbóth-ot, Gouthot megpróbáltam összeszedni és családfákba gyűjteni. A többi esetben csak a nyilvánvaló rokonokra koncentráltam.

A saját rokonaimnál először a Körtvélyessy-ekkel foglalkoztam. Nagy segítségemre voltak Édesapám feljegyzései és a zsidótörvények miatt összegyűjtött keresztelési és házassági másolatok. Őseink a Felső-Tiszán voltak vizimolnárok, a Körtvélyessy-malom ma is látható Visk-en, Kárpátalján. Nagyapám, Sándor, a máramarosi havasokban lett erdész, mert szülei úgy gondolták, nem bírja majd a lisztport, szívjon inkább jó levegőt. Édesapám érettségije után szökött "haza", Budapestre, mert nem akart Romániában maradni (1920-t írtunk akkor). Pedig Groza Péter (van-e ki e nevet nem ismeri), aki az érettségijén elnökölt, bukaresti majd párizsi egyetemi oktatást ajánlott fel neki.

Családom tagjai ssy-vel, és si-vel írják a nevüket. Egy részükkel (a debreceni nagy-nagybácsim, a cipész Gyula leszármazottaival) tartjuk a kapcsolatot. Más részük (Vilmos nagy-nagybátyám leszármazottai) a 2. világháború után menekültek át csonka Magyarországra. Igen viszontagságos hazai vándorlás után Kecskeméten, Oroszlányban, Békéscsabán telepedtek meg. Sokára derítettem fel, hogy ugyanolyan rokonok.

Ahogy belejöttem a kutatásba, elkezdtem további rokonok családfájának felderítését. Néhány gondolat ezekről  (a közeli rokonoktól kiindulva, hiszen így bővítettem a kutatást):

Feleségem, Nagy Judit: a családjában elterjedt nézet szerint a felsőbüki Nagy családhoz tartoznak. A gyűjtésem két szempontból is sikeres volt: Talán a legszélesebb felsőbüki Nagy családfám van, de külön lapon. Az ő Nagy családjáról kiderült, hogy bár ő is Sopron vármegyéből származik, Bogyoszlóról, de nincs kapcsolat a felsőbükiekkel. Édesanyja, Vajda Mária családját is kikutattam.

Vejem, Pavlik Attila. A Pavlik család a mai cseh és lengyel határról származik, nászom se tudott régebbre visszamenni, pedig meg is látogatta a vidéket. Ide kapcsolódó rokonok találhatók az igencsak terebélyes Putnoky, Daraghy, Zombory családfákban, ahol igen nagyrészben az ő adatai szerepelnek a megadott családfákon.

Növérem, Katalin, Virághalmy Gézáné. Sok gyerek és unoka, a családfa jó az adatok tárolására. A Virághalmy családból igazán kevés felmenőt találtam meg. Híres ősük, Ferenc, a szabadságharc után az osztrák Blumentritt nevet változtatta Virághalmyra. Néhány Blumentritt felmenőt is megleltem.

Édesanyám, Schödl Ilona. A Schödl-ek Németországból vándoroltak be Mária Terézia hívására. Óbudán voltak pékek. Itt is találtam lelkes távoli rokont, Terézt, aki segít a kutatásban.

Nagyanyám Asbóth Ilona, dédanyám Peterdy Ilona. A Peterdy családot unokatestvérem, Sávoly  (Schödl) Tamás kutatta, az ő adatai adták az alapot a saját kiegészítéseimhez. Az Asbóthoknál - szemben az eddigiekkel, ahol csak a rokonokra szorítkoztam - igyekeztem minden Asbóthot összeszedni, de érdekes módon hiába ilyen híres ez a család, megbízható családfát nehezen találni. Két lapon helyeztem el ezért őket, egyiken a rokonok, a másikon a többi Asbóth. A hivatalos vélemény szerint a mi "soproni" Asbóth águnk kihalt, de a a vizsgálódásaim szerint elég pontosan igazolható a leszármazásunk (bár ahogy mondtam, az Asbóthok eredete - hiába olyan híresek - elég bizonytalan) Nagyanyám iskolai bizonyítványán látszik a nemescsói előnév az Asbóth Ilona előtt. Itt van egy pici Farkas családfám, egyik Asbóth nagynéném Farkashoz ment férjhez és velük szoros a rokoni kapcsolat (valahol fel kell jegyezni, hogy ki kinek a testvére, unokatestvére és hogyan :)

A Körtvélyessy nagynénijeim Ujváryhoz, Popovicshoz és Guothhoz mentek férjhez. Az első kettőből csak kis családfám van, de a Guoth-okat megpróbáltam mind összeszedni, rokon, nem rokon, nem számít. Több oldalon láthatóak a Guóth-ok, a rokonok pedig az ÚjvárySzabóGuoth nevű oldalon.

A Körtvélyessy ágon nagymamám Drimuch Berta. Elkezdtem - kicsit megkésve :) - a Drimuch-okat is gyűjteni, ahogy a Virlicseket is (dédnagynéném Paula, Virlicshez ment férjhez).

Nemrégen láttam neki bátyám felesége, Ecsődy Éva családfájának. Itt is egy igen híres családra bukkantam, nagyanyja a soproni Thirring család tagja volt. Csak a meglévő adatok lejegyzésére volt szükség, mert a híres statisztikus, Thirring Gusztáv könyvecskében adta ki a családfát az 1600 évek közepéig.

Unokaöcsém szedte össze fiatalabb bátyám feleségének, Dr. Czikollay Máriának a rokonságát. Itt is sok kiegészítést tettem a csallóközi ősök felkutatásával.

 

bottom of page