top of page

Édesapám, Körtvélyessy Antal írásai

Édesapánk után maradt, ceruzával, a végén már reszkető kézzel írt írásokat Eszter lányom gépelte be Word fájlba, majd magánkiadásban 50 példányban adtuk ki és osztogattuk a rokonoknak, ismerősöknek. Ez a Napi könyve 1, mely innen pdf fájl formájában letölthető. Ebben küzdelmes életéről számol be, valamint verseit, leveleit, a magyar nyelv szépségeiről, az angol Gerund-ról és a német igeragozásról szóló írásait lehet olvasni. Nehezen letehető könyv!

Az Interneten keresgélve bukkantam rá a Debreceni Egyetemen oktató, Dr. Fári Miklós Tanár Úrral készült interjúra. Ebben Édesapánkról olyan nagyrabecsüléssel nyilatkozik, hogy ezt meg kellett osztanom Laci bátyámmal (Önök is elolvashatják). Pedig van az már akár 40 éve is, hogy gyermekkorában az akkor már nyugdíjas Édesapánk tanította Budapesten számtanra, latinra, angolra, ki tudja mire.

Persze bátyókám rögtön felhívta a Tanár Urat és nem is eredménytelenül. Kiderült, hogy Édesapám átadott neki egy kéziratot, mely az egyik legteljesebb összefüggő önéletrajza. A Napi Könyve 1-hez képest a most fellelt feljegyzések igen nagy része új. A Tanár Úrtól kapott dokumentumot kétfelé bontottam: Az első tartalmazza a magyar nyelv szépségeivel kapcsolatos írását és a levélváltást Grétsy Lászlóval. Ebben az összeállítását ajánlja az MTA figyelmébe, és kap rá Grétsy Lászlótól igen pozitív választ. Valóban célszerű lenne ezt minden iskolában tanítani, de ránk öregekre is ráfér az olvasgatása. Az anyag másik része Édesapánk teljes életrajza. 1902-től a hetven-nyolcvanas évekig.

Hálás köszönet mindezekért Fári Tanár Úrnak!

2010-ben megkeresett Bogdán Pál és megkért, hogy megjelentetheti-e ezeket az írásokat az akkor induló Máramarossziget honlapon. Nagy örömmel vette ezt a család, és azóta Napi írásainak szigeti vonatkozású és más részei ott is olvashatóak. Hiszen gimnáziumi éveit töltötte ott, onnan szökött a román megszállás elől Magyarországra. Olyan eseményekről számol be, melyeket nem tanulunk a történelemórákon.

 

bottom of page