top of page

A Körtvélyes/i/y/sy családok

A Kertvélesi (sic) család, együtt a Rákóczy, Isépy, Monoky, Morvay, Buttkay, Czékey és Izsépy családokkal a Bogát-Radván nemből ered (bizonyos XIV., XVI. és XIX. századi feljegyzések alapján, persze ezt pontosan igazolni nem lehet).

A név nyilvánvalóan a Magyarországon sok helyen megtalálható, Körtvélyes elnevezésű falvak, területek, hegyek, folyók, stb. nevéből származik.

Összegyűjtve a jelenleg élő, illetve már elhúnyt Körtvélyesi/sy/ssy-eket, több családfát tudtam összeállítani. Ezek egymáshoz való kapcsolódását még nem lehetett megállapítani (bár folyton újabb és újabb "családegyesüléseket" érek el. Ez a legnagyobb siker!). A könyvek-feljegyzések szerint is több - független - ága volt a családnak, ezek Kolcs-hosszúmezei, Sekék-i, Asguthi, Lásztóci-Karánsebesi, Érkörtvélyes-i, Hárskút-i, és más elnevezésekkel találhatóak meg. Gyakran arról is lehet olvasni, hogy a család valamely ága kihalt, érdekes tehát, hogy most szerte a világon többszáz Körtvélyessy él, a Körtvélyesiekrõl nem is beszélve, akik legalább kétszer annyian vannak. Gyakran a két név viselői rokonok, mint pl. az én unokatestvéreim, akik si-vel írják a nevüket. Sőt, az is gyakori, hogy egész hivatalos "helyeken", pl. gyászjelentésekben, ugyanazt a személyt kétféleképpen írják. Nehogy valaki azt higgye, hogy bármilyen elvi vagy származási különbség van a többféle írásmód között: ez inkább területi, ahogy Karacs Zsigmondtól, aki szakember, megtanultam: Nyugaton ssy-t, Keleten si-t használtak. Szintén ő mutatott rá, hogy bár a legtöbb Körtvélyesi/ssy Észak-kelet Magyarországról, a Kassa (Szlovákia) - Nagykároly (Románia) "szögből" származik, volt egy ág, amelyik Moson vármegyéből való, pl. István, a jól ismert tihanyi várkapitány. Érdekes, hogy ma is rengeteg Körtvélyesi él Mosonmagyaróvárott és Halásziban.

Az első családtörténetet a Körtvélyessy-ekről egy Szikszón (Miskolc mellett) élő István írta le. Az ő leszármazottai Kertvéllesyként ma is élnek. A XX. század elején egy Körtvélyessy Ferenc (sz. 1870) nevű ember szedegette össze a Körtvélyessyeket, és a megszerkesztett családfát lerakta a Levéltárba. Sajnos az iratok a II. vh-ban elégtek. Elég sok eredeti feljegyzése nálam is megvan. Ezekből arra következtetek, hogy nem volt igazán profi: legfontosabb feladatának azt tekintette, hogy az akkor élő - és elég előkelőnek látszó - Körtvélyessyeket egyetlen családfába egyesítse és azt kapcsolja a Szikszó-i családfához és K. István tihanyi várkapitányhoz, aki ugye nemességet kapott. Ezt ő Asguthi Körtvélyessy családnak hívta, teljesen helytelenül. Ma már egyértelmű, hogy az Asguthi Körtvélyessy családnak két ága él, az egyikbe K. Zsolt színész, a másikba K. Klára műfordító tartozik. Mindkét család ősei egyértelműen Asguthi-nak jelölik magukat, pl. a gyászjelentésekben. A két család a XIX-XX-XXI. században Eperjesen és környékén élt/él. A döntő különbség, hogy Zsolté katolikus, Kláráé református. Ezeket sikerült egyetlen családfába egyesítenem a Kanadában élő, Asguthi Körtvélyessy Irén adatai alapján. Kiderült, hogy Asgúthi László, valamikor az 1500-as évek végén feleségül véve Kolcs-hosszúmezei Körtvélyessy Zsuzsannát, nevét Asgúthi Körtvélyessy Lászlóra változtatta és innen származik a ma igen népes Asgúthi Körtvélyessy család. Asgúth egyébként egy falu Szlovákiában.

A K. Ferenc által gyűjtött családfa ennek az igazi Asguthi Körtvélyessy családnak egyetlen tagját sem tartalmazta (persze, mert ő Trianon után munkálkodott és ezekről nem is tudhatott). Az ő eredeti családfája is szerepel az Egyesített Körtvélyessy családfában (és emiatt vannak kétszer a régi Istvánok, Sámuelek... ). Ugyanis ő 1930 táján sok akkor élő Körtvélyessy-t végigkérdezett és ezek az adatok is szerepelnek a családfáján. De a rám hagyott feljegyzéseiből úgy látszana, hogy az ő ága minden bizonnyal Asguthi, hiszen személyes ismerősként említ személyeket az Asguthiak közül. Ennek ellenére a felmenői alapján a Karacs Zsigmond által teljesen összegyűjtött, igen népes Földes-ről származó és ma is számos tagjában ott élő Körtvélyesi-ektől kell, hogy származzék. Tehát mivel nem tudom, hogy az általa leírt családfában mi a pontos és mi a nem pontos, meghagytam azt is (bár őt és felmenőit természetesen kivettem és bekapcsoltam a Földes-i családfába. Kivettem ebből az általa "összerakott" családfából a saját családom -at is és külön szerepeltetem, hiszen ő minket minden indoklás nélkül kapcsolt be a szikszói Kertvéllesy-ek közé (ahogy magát is), azon az alapon, hogy az általa felkutatott ős kb. abban az időben született, mint amilyen tagokat a szikszói Körtvélyessy István leírt a sajátjában...

Gyűjtésem folytán az adatok és a nevek sokkal számosabbak, mint ahogy az övében szerepelt. Pl. kiderült, hogy közeli rokonainkról, akik Oroszlányban élnek, nem is tudott a család, pontosabban nem is akart tudni. Jakab nevezetű ősapám az első, akihez való leszármazásunkat egyértelműen tudjuk igazolni. Ő, ahogy sok leszármazottja, a Felső-Tiszán volt vizimolnár. Őt K. Ferenc simán elhelyezte a szikszói Körtvélyessyek közé, egy plusz testvérnek, minden látható indok nélkül (kivéve, hogy akkortájt született). A családunk leginkább Kolcs-hosszúmezei -nek tartja magát a családi hagyomány szerint, de a gyűjtésemben szereplő néhány, ilyen előnevű személyhez nem tudtam semmi csatlakozást eddig találni.

A családfák a GenoPro programmal készültek és célszerűen a genopro.com oldalon tárolom ezeket.. A program letölthető: http://www.genopro.com/ oldalról. Használata két hétig ingyenes, de utána sem jelentős az ár. Kis ábrákon jól láthatóak a felmenők 5 lépésig, ezenkívül ügyes időtáblázatokat készít a program a lakhely- és munkahelyváltozásokról, stb. A családfa is kirajzoltatható, ha a bal felső sarokban a zöld fára kattintunk és kiválasztjuk a megfelelő családnevet.

 

bottom of page