top of page

Dr. Körtvélyessy Gyula

 

 

1022 Budapest, Bimbó út 30.

Telefon: 316-5410

Mobil: 20 344-0187

gykortvelyessy     gmail.com

 

Videós bemutatkozás: https://videoportre.link/kortvelyessygyula

Végzettség:

2014:         igazságügyi szakértő

2004:         akkreditált SQAS közút és tisztító állomás auditor Cefic vizsgával

2002:         CEFIC-MAVESZ Chemleg projekt magyar szakértők képzésére, vizsgával

1998:         Vezető auditor, Magyar Szabványügyi Testület

1997:         Környezeti Menedzsment Rendszer tanfolyam

1995:         Lead Assessor, SGS Yearly Int. Certif. Ltd.

1993:         Middle Management Course, Vlerick School Voor Management, Ghent, Belgium

1985:         A kémiai tudomány kandidátusa, Magyar Tudomány Akadémia

1974:         A vegyipari műveletek szakmérnöke, kitüntetéses oklevél, Budapesti Műszaki Egyetem Vegyipari Műveletek Tanszék

1973:         Egyetemi doktor, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest

1967:         Okleveles vegyész, kitüntetéses oklevél, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest

1962:         Vegyipari technikus, kitüntetéses oklevél, Petrik Lajos Vegyipari Technikum

Szakterület:

REACH, CLP és biocid EU rendeletek ismerete és alkalmazása.

Környezetvédelmi és kémiai biztonsági előírások, kockázatértékelés.

Szerves vegyipari intermedierek, gyógyszerek, növényvédő szerek, műanyagipari segédanyagok és tenzidek előállítási technológiáinak méretnövelése. Ehhez kapcsolódóan a környezetvédelmi, analitikai, gazdaságossági, kereskedelmi problémák megoldása. Gyakorlat a kromatográfiás, titrimetriás, IR és UV spektroszkópiás módszerek kialakításában és eredményeinek alkalmazásában. Vegyipari műveletek és berendezések. 33 éves gyakorlat

Minőségirányítási rendszerek kiépítése és felülvizsgálata vegyipari vállalatoknál, 35 éves gyakorlat

Környezetvédelmi technológiák kialakítása, fejlesztése, hulladékkezelés, 10 éves gyakorlat

Több mint 150 közlemény/előadás és több mint 50 szabadalom szerzője, illetve társszerzője.

Kitüntetések:

2010:       MSZT érdemérem Magyar Szabványügyi Testület

2007:       Fabinyi Rudolf emlékérem Magyar Kémikusok Egyesülete

1995:       Than Károly emlékérem, Magyar Kémikusok Egyesülete

1992:       Gábor Dénes díj a műszaki fejlesztési eredményekért

1989:       Minisztériumi kitüntetés Kiváló munkáért

1973:       Doktori cím, Summa Cum Laude

1966:       Második díj az Országos Diákköri Konferencián, Debrecen

Részvétel szervezetekben:

2010-2015: A Richter Gedeon Zrt. Talentum Alapítvány Kuratóriumának elnöke

2012-2015: az Európai Tartálytisztító Szervezet az EFTCO igazgatóságának tagja

2007-2015: A Magyar Tartálytisztító Szövetség elnöke

2001-től 2005-ig:   A Gábor Dénes Díjasok Klubjának elnökségi tagja

1999-től-2007-ig:  Választott főtitkár a Magyar Kémikusok Egyesületében. Ezután örökös tiszteletbeli főtitkár

1993-tól:  Az Első Vegyi Industria Rt. Felügyelő Bizottságának tagja

1990-től: Tagja az MTA Vegyi Technológiai és Környezetvédelmi Munkabizottságának

1985-től-2007-ig: Tagja a Magyar Kémikusok Egyesülete Intéző Bizottságának

1985-2017: A Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztő Bizottságának tagja, 2007-ig mint szerkesztő

1985-2014: a Magyar Szabványügyi Testület (Hivatal) auditora laboratórium akkreditálás, EBKM irányítási rendszerek felülvizsgálata témakörökben

1970-1990: A Magyar Találmányi Hivatal szabadalmi újdonságvizsgálója

1967-2000: A Szerves Vegyipari Kutató Intézet munkatársa, majd tudományos igazgatója, végül vezérigazgatója

bottom of page